Επιφάνειες

Με διαφορετικούς τύπους επιφανειών μπορούμε να προσομοιάσουμε την υφή από κάθε επιφάνεια.Επιπλέον, μπορούμε να προσφέρουμε τη δημιουργία ειδικών υφών για ειδικές απαιτήσεις πελατών.

Type: 01
click to enlarge
Type: 03
click to enlarge
Type: 05
click to enlarge
Type: 07
click to enlarge
Type: 09
click to enlarge
Type: 11
click to enlarge
Type: 13
click to enlarge
Type: 15
click to enlarge
Type: 17
click to enlarge
Type: 02
click to enlarge
Type: 04
click to enlarge
Type: 06
click to enlarge
Type: 08
click to enlarge
Type: 10
click to enlarge
Type: 12
click to enlarge
Type: 14
click to enlarge
Type: 16
click to enlarge
Type: 18
click to enlarge